Välkommen till

Fenix019

Fenix019 är en ideell förening där vårt syfte är att hjälpa och stödja andra beroende och kriminella

Om Fenix019

Fenix019 är en ideell kamratförening med syfte att erbjuda hjälp åt människor som vill ta sig ur ett missbruk/beroende av droger, alkohol och kriminalitet. Utgångspunkten för vårt erbjudande om kamratstöd är vår föreningslokal på Vasatorget 2 i centrala Örebro.

Föreningens paroll är:

Kamratskap och omtanke
Nykterhet och nollvision
Integritet och solidaritet

Vår Mission

Hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Förutom detta vill vi verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.

Medlemskap

Kontakta oss gärna om du vill bli medlem (du har bakgrund) eller stödmedlem.

Öppenvården

Fenix 019s öppenvård är ett program som är framtaget för personer med missbruks och/ eller kriminalitetsproblematik.

Glada klienter

{

Bra förening för dom som vill förändra sitt liv till det bättre.

- Elisabet J