om Fenix019


Fenix019 är en ideell förening där vårt syfte är att hjälpa och stödja andra beroende och kriminella som har tagit ett beslut om att göra ett livsstilsförändring. Vår grundverksamhet består i att erbjuda kamratstöd med utgångspunkt ifrån vår föreningslokal

Medlemskap


för att bli medlem-stödmedlem kontakta oss genom websidan Här, eller ring 019-335197, alternativt kom till våran lokal på vasatorget 2

Platser :


Boende 2

Tillsynsboende 0


Vår MISSION
Hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Förutom detta vill vi verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.

Samarbetspartner

Vi samarbetar även med ÖKK

Vi samarbetar även med Fröken Brogren