Lediga platser

Lediga platser

Villa Fenix: 3

Tillsynsboende: 0

Vår mission

Hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Förutom detta vill vi verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.