Lediga platser

Lediga platser

Villa Fenix: 3

Tillsynsboende: 0

VA?r mission

HjA�lpa mA�nniskor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhA�llet och ett normalt liv fritt frA?n missbruk och utanfA�rskap. FA�rutom detta vill vi verka fA�r ett frigA�rande ifrA?n ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin fA�rsA�rjning, sitt boende och delta pA? lika villkor och pA? alla nivA?er i samhA�llet utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.