Boende

Om Boende Villa Fenix

Kamratföreningen äger en fastighet i Örebro – Villa Fenix – där vi driver ett skyddat och kontrollerat boende för män där du kan få bli placerad via din socialsekreterare. I villan finns plats för tio inskrivna. Alla inskrivna har ett eget rum.

Som placerad i vårt boende har du en individuell planering som är påbörjad av socialtjänsten, frivården etc. Som inskriven ansvarar du, tillsammans med övriga boende, för matinköp, budget, städning m.m. både för ditt eget och de gemensamma ansvarsområdena i villan.

Vi ordnar gemensamma aktiviteter utifrån önskemål och tillgänglighet, t.ex badresor, utflykter och gym.

Vi som jobbar i Villa Fenix har egna erfarenheter av missbruk och kriminalitet och vet därför vad som krävs för att lyckas bryta med det livet. I det skyddade och strukturerade boendet i hemmiljö får du tillsammans med oss chansen att jobba med känslor, attityder och beteenden. Vi kan också vara behjälpliga med praktiska saker som att hitta boende, söka skuldsanering, kontakta myndigheter m.m.

Tillsynsboende

Kamratföreningen har också två platser i hyreslägenheter i Örebro. Dit kan man komma efter att man har bott i Villa Fenix och visat skötsamhet. Tilllsynsboendet är ett sätt att slussas ut i ett mer självständigt boende med tillsyn, drogtester och utandningsprov.