Öppenvård

Fenix 019s öppenvård är ett program som är framtaget för personer med missbruks och/ eller kriminalitetsproblematik och som har behov av en mer strukturerad form av stöd än bara kamratföreningen fenix019.

Våran målsätttning

Målsättningen är att klienterna skall få en stabil drogfrihet, socialt umgänge, sysselsättning och eget boende efter avslutat program. Behandlingstiden är individanpassad men rekommenderat till 6 till 8 månader.

Att öppenvården bedrivs inom kamratföreningen har visat sig ha ett stort värde, då klienterna/eleverna har lätt att skaffa sig ett nyktert och hederligt nätverk. 

Information

Fenix019s öppenvårdsprogram pågår måndag till fredag från kockan 8.30 till 15.00. De klienter som ingår i programmet är placerade av socialtjänst eller annan remitterande instans. I öppenvårdsprogrammet kan man delta utan att ha genomgått någon tidigare behandling. Öppenvården kan även anpassas som förlängd vård utanför institution eller efter avslutad behandling.

Målet med programmet är att jobba med bakgrunderna och orsakerna till sitt problematiska beteende, både individuellt och i grupp. Vi följer vårdplanen och upprättar en genomförandeplan som skall leda till bibehållen nykterhet och någon form av meningsfull sysselsättning efter avslutad behandling.

Fenix019 öppenvård har utbildad alkohol och dragterapeut som arbetar med klienter i grupp men också individuellt efter 12-stegs modellen. Vi bedriver också kriminalitetsprogram – kriminalitet som livsstil.
Förutom det har vi Friskvård – fysiska aktiviteter såsom gym, för att förbättra konditionen och hälsan. Samtalsgrupper samt föreläsningar.