Boende Villa Fenix


I vårt boende finns 10 platser.
Som placerad i något utav våra boenden deltar du antingen i FENIX019 öppenvårdsprogram eller har en individuell planering som är påbörjad på anstalt, frivård, socialtjänsten etc. Inskrivna på Villan ansvarar för budget och matinköp samt städning av eget samt gemensamma ansvarsområden. Vi anordnar gemensamma aktiviteter utifrån önskemål och tillgänglighet som badresor, utflykter och självhjälps grupper. Dator och telefon finns att tillgå för arbetsansökningar och söka bostad. 


Vi som jobbar i våra boenden har samtliga erfarenhet av kriminalitet och missbruk och vet vad som krävs för att lyckas bryta med det livet. Här kan vi erbjuda ett skyddat och strukturerat boende i hemmiljö där du får chansen att jobba med känslor, attityder och beteenden. Vi kan också vara behjälpliga med praktiska saker som ex. boende, skuldsanering mm.

Tillsyns boende


Vi har platser i hyresrätter för 5 personer inom Örebro stad med varierande storlek. Dit kan man komma efter man har bott i Fenix019 kollektiva boenden och visat skötsamhet. Vi kan därefter slussa ut i ett mer självständigt boende med tillsyn med drogtester och utandningsprov.